ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Re-Run บันทึกการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ล๊อคอินโดยใช้ Username และ Password เดิมที่ลงทะเบียนไว้

Re-Run LIVE

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

"Medicaltion Managment System in the 21st Century :

Shining a spotlight on Hospital Phamacists"

ผู้เข้าชมวีดีโอจะไม่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

รับชมวีดีโอย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565

error: Content is protected !!